Get Adobe Flash player

Actuacions de defensa

Les actuacions per la defensa del volcà de La Crosa de Sant Dalmai gairebé sempre han estat per l’acció de particulars i d’entitats sensibles vers el patrimoni del país, tendent a fer aflorar, conservar i mantenir els punts d’interès.
Qui primer es va preocupar per la Crosa i el seu entorn quan encara no era visible l’agressió per extracció de tosquija és el Dr. Àngel Latorre, metge rural primer de Vilobí i seguidament de Bescanó, la coneixia be i ja a l’any 1956 va fer uns apunts per restaurar l’ermita de Sant Llop, amb un cost estimat en 4000 pessetes; és clar que dorm en algun calaix, però és la mostra de sensibilitat vers el patrimoni del país.
Cap a l’any 1975 en plena extracció de tosquija, des de molts diversos punts s’intenta articular una campanya de salvaguarda, surten notes de premsa, es denuncia a les autoritats municipals i provincials, no hi ha ganes ni força (al no tenir permís) per parar-ho; l’explotació industrial continua amb intensitat.
A finals de 1977 l’ajuntament de Bescanó, ateses les nombroses protestes rebudes, prova de parar les extraccions a Les Guilloteres i Can Piferrer (eren a la mateixa zona, però actuaven amb nom diferent), va acabar amb una enèrgica actuació del governador civil de l’època, Sr. Mesa, fent-hi intervenir la guàrdia civil i paralitzant les extraccions.
Aquesta actuació decidida per part del governador civil és el resultat d’estar atent a la situació social del moment: en Franco ja era mort i enterrat, començaven a rodar els primers mecanismes democràtics, hi havia hagut unes eleccions per posar fi al franquisme, és preveien ben aviat unes eleccions municipals; el país bullia per un ordre més civil i menys autoritari, era la sensació de llibertat. De aquesta situació algunes persones del poder de l’època se’n adonaven i per això feien costat al sentiment popular. També cal dir que aquestes expectatives no sembla s’han acomplert.
A l’any 1976 en Ramon Floch publica a càrrec de l’Institució Catalana d’Historia Natural el Llibre NATURA, ÚS O ABÚS?, és el Llibre Blanc de la Gestió de la Natura al Països Catalans; aquest llibre te un impacte notable tant per l’administració,  que de manera indirecta li està donant pautes i zones d’actuació, i per aquesta mateixa raó, també plau als conservacionistes en general . No cal dir que fa una menció explicita a la Crosa de Sant Dalmai
Continuant amb les actuacions de defensa, un grup local aconsegueix que la Comissió Provincial de Patrimoni Historic-Artistic, durant l’any 1978 iniciï els tràmits per declarar  La Crosa com a “paraje pintoresco”; per tant caldrà demanar permís a un organisme aliè al municipi per extraccions. Aquest mateix grup interposa denuncia a ICONA, a la delegació provincial d’habitatge i a l’Ajuntament de Vilobí, per haver-se tallat arbres a matarasa i haver obert vials per una urbanització; la paralització de l’urbanització es instantània i el projecte queda abandonat.
També al 1978 el col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics intervé sol•licitant l’anulació de les llicencies (si en hi havia) d’extracció de tosquija, i que es procedís a redactar en pla de protecció.
A l’any 1981 el geòleg Mallarach  entrega als ajuntaments de Bescanó i Vilobí el Catàleg de protecció del paisatge del Volcà de la Crosa.
A l’any 1983 es redacta un document molt tímid de protecció del volcà, i que nomes afecta a la part interior del con.
Al 1986 les normes subsidiàries de planejament de l’Ajuntament de Bescanó ja contemplen una normativa estricta pel que fa a la zona de La Crosa.
A l’any 1987 es funda l’Associació Amics de la Crosa, que col•labora  en  els treballs de camp encaminats a la redacció de el Pla Especial de Protecció de La Crosa, aquest Pla es comença a redactar al 1988
A l’any 1992 s’aprova el PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural, que inclou la Crosa, la inclusió de un espai dins el PEIN, malgrat que suposa un primer inici de protecció, és molt insuficient ja que per causa de les mancances no garanteix la conservació adequada als valors naturals que es tendeix a protegir.
Al desembre de 1993 es publica en el DOGC l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Volcà de La Crosa, al 22 de Setembre de 1994 te l’aprovació provisional i el 15 de desembre de 1995 es publica l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial.
La figura jurídica de Pla Especial és un instrument que fixa les normes per completar la protecció d’espais ja existents, per tant és un instrument de caràcter superior al PEIN, amb un planejament molt concret; ha suportat moltes pressions per part de particulars, que amb pactes o no i amb política de fets consumats han provat de saltar-se’l.
Al 1995, en una enquesta feta entre el propietaris de sol de La Crosa en resulta que la gran majoria veu be la protecció de La Crosa, però que tenen falta d’informació.
L’Ajuntament de Bescanó restaura i condiciona la pedrera de les Guilloteres.
Medi Ambient, en diverses anualitats, i en col•laboració amb els ajuntaments de Bescanó i Vilobí, posa cartells indicadors als punts de més interès didàctic i explicatiu.
Al setembre del 2006 s’aprova definitivament el Consorci de La Crosa format pels Consells Comarcals del Gironès i Selva, i els ajuntaments de Aiguaviva, Vilobí i Bescanó. Sembla una institució més política que ambiental; no inclou entre els seus consorcis el Departament de Medi Ambient, ni els Amics de La Crosa, ni la Institució Catalana d’Historia Natural, ni Naturalistes de Girona, ni altres entitats i associacions que podrien col•laborar activament en la millora, conservació i difusió de l’espai natural La Crosa de Sant Dalmai. Cal veure si en la seva actuació te present el que disposa el Pla Especial de Protecció.

 

CAT: Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-lo. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc seran instal·lades. // EN: We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. // FR: Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et votre expérience lors de son utilisation. Les cookies utilisés pour l'opération essentielle du site ont déjà été fixés. // ES: Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se instalarán. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information