Get Adobe Flash player

Terreres, pedreres i tosqueres

Del resultat de treure’n tosquija n’han quedat forats més o menys grans, farem la relació, descripció i estat de cada un.
Can Costa.- Situat a peu de carretera de Sta. Coloma a Girona, a l’oest del turó de Sant Llop i acabant a la carena del llavi del con en el camí ral d’accés a Sant Llop; està parada perquè és dins la zona del pla de protecció. L’empresa Limuco sa, comandada per suissos, al assabentar-se que havien tallat el camí ral d’accés a un lloc que havia tingut culte –Sant Llop- van decidir plegar; era el moment que un altre suís conegut seu, tenia totes les de perdre, com així fou, en el plet per l’accés a l’ermita del Bell-lloc de Palamós.
Te forma trapezoïdal, amb uns costats de 125 x 125 metres amb el talús del costat oest de 25 metres d’alçada; és la terrera a on es va començar primer a treure tosquija; el front d’atac de l’extracció és molt esllavissat, al revés dels talussos laterals. Ara el planer a nivell de carretera és un camp d’avellaners.
Aquesta terrera permet apreciar i veure molt be les successives capes de les explosions de La Crosa; el tipus i qualitat dels materials volcànics son des de bombes de diversos volums, passant per tot tipus i composició de les graves, capes de cendres, etc; precisament per aquestes característiques s’hauria de condicionar per permetre’n la visita i l’estudi amb finalitat educativa i ambiental. Les lliçons que se’n poden treure abarquen totes les facetes al voltant de un volcà: origen, formació, flora, fauna, aprofitament, destrucció, i si es fes, rehabilitació i conservació.
Turó de Can Boades.- Situada al cim de la casa, en el camí antic de Girona; més que una pedrera és el resultat de fer els carrers de una pretesa urbanització de la zona a l’any 78. Es dins la zona del pla de protecció. La poca quantitat de tosquija que van treure es va posar per els carrers previstos a l’urbanització.
Amb el reompliment de material d’enrunament i formació dels camins es pot considerar colgada i de poc impacte, va significar l’obertura de un camí nou que mena a la creu i l’abandonament del traçat carener antic; li caldria algun arranjament i plantació d’alzinar, que junt amb un punt de guaita serviria per tenir una visió panoràmica tant del propi volcà com de bona part del Gironès i Selva.
Can Boades.- Situat a 150 metres de la carretera de Salitja, a tocar el terme d’Aiguaviva, entre els camps i el xerbasco de la Font del Gat, te un 20 x 60 metres, amb talussos de 5 m. alçada, molt esvorancats i reblerts de vegetació; va tenir molt poca activitat i van abandonar-la aviat perquè la qualitat de la tosquija era molt ordinària.
Te poc impacte paisatgístic, malgrat que cal vigilar ja que en algun moment ha estat utilitzada com abocador de runes; fins i tot va arribar a haver-hi un cotxe abandonat.
La Terrera d’en Vilà.- Situada a 250 metres a la dreta de la carretera de Salitja, en un trencant just al rètol Comarca del Gironès, dins el terme d’Aiguaviva i fora de la zona del pla de protecció; és prohibida l’entrada perquè manté activitat.
Les seves mesures varien segons les dates, ja que al temps que en treuen, van reomplint i restaurant amb material de desenrunament i coberta de terra amb plantació vegetal. L’alçada dels talussos varia segons van arribant a trobar els primers sediments del pliocè anteriors a l’explosió del volcà
Al esser allunyada del cràter, l’estructura i composició de la tosquija es de baixa granulometria, sense bombes, amb capes molt fines i de molt bona qualitat pels usos industrials; es un dels pocs punts en que la presencia d’oliví es notable.
Tot i que és fora de la zona protegida, l’impacte visual i paisatgístic és molt mínim; tampoc crec que se’n pogués treure massa profit per educació ambiental.    Pedrera de Can Murta.- Situada a 200 metres de la cruïlla de la carretera de Salitja amb la de Sta. Coloma a Girona, darrera la Granja Marielca i just al costat de la casa Can Murta, de on en pren el nom; ara no te activitat i ha estat restoblada; és fora de la zona de protecció.
El seu perímetre d’activitat havia arribat fins les Fontiques del Güell: la qualitat de la tosquija era bona però tenia poc gruix ja que l’erosió del riu al fer el seu llit n’havia tret bona part. Al haver-se restaurat no te impacte ambiental ni paisatgístic, en tot cas ha variat la composició del sòl.
Turó de Can Talaia.- Tot i que no és cap pedrera ens ha semblat que calia parlar-ne pel seu un impacte ambiental i paisatgístic enorme: es el desmunt del turó davant de Can Talaia i el bosc de Can Ros fet al eixamplar la carretera GI-553 de Sta. Coloma a Girona.
És com la de Can Vilà, amb tosquija fina per l’allunyament del cràter; el fet de que el talús sigui de uns 8 metres i que ja trobem el sòcol pliocè primitiu fa que calgui tenir-la present com a aflorament nou per estudiar tant les pròpies capes de tosquija com el sòcol primitiu al tenir-ne una bona entallada.
En el moment de redacció d’aquest llibre encara no han finalitzat les obres de la carretera; caldrà estar atents per veure la resolució de la protecció del talús de l’ampliació; la forma adient seria fer-lo en escaleta i plantar alzines per fre de l’erosió.
Les Guilloteres.- Situada arran mateix de la ctra. de Sta. Coloma, les seves restes ens marquen una superfície de prop de 6 ha., te una llargària de 500 metres, des de el trencat de Can Coll fins al camí ral de Can Bosch i una amplada de entre 100 i 150 metres, depenent de l’indret.
Aquesta pedrera va significar la desaparició del llavi del con volcànic, amb cotes màximes de 24 metres d’alçada; durant la seva activitat l’impacte era monstruós, El resultat és que ara ha quedat com a zona d’interès didàctic i paisatgístic aprofitant el morro que en resta; a la part nord havien baixat del nivell de la carretera i l’ajuntament de Bescanó l’havia restaurat; l’ampliació de la carretera de Sta. Coloma a Girona n’ha engolit bona part d’aquesta restauració.
Tot i que hi havia algunes bombes, la tosquija era de qualitat molt acceptable, la prova n’és que no en queda res. La seva activitat màxima als anys 70 i 80 va portar a prendre mesures legals per parar-ne l’extracció; això si: el disbarat ja estava fet.

 

CAT: Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-lo. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc seran instal·lades. // EN: We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. // FR: Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et votre expérience lors de son utilisation. Les cookies utilisés pour l'opération essentielle du site ont déjà été fixés. // ES: Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se instalarán. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information