Get Adobe Flash player

La vida animal

L’interacció entre flora i fauna es fa palès a la Crosa tot i no haver-hi plantes ni animals endèmics  (propis i exclusius de una àrea determinada); encara que no hi hagi cap catàleg sistemàtic de la fauna de la Crosa amb els treballs fets fins a la data en podem parlar abastament.
A nivell de subsòl trobem cucs, centpeus, serradits i grameroles; i per causa de les plantacions de pins, cada vegada és més freqüent llargues corrues de la processionària del pi, sobre tot als mesos de febrer i marc si hi ha hagut benignitat climàtica.
A nivell d’insectes tenim les formigues en les varietats alades i sense, rebaixins a les soques dels suros, abegots i bufaforats en indrets de roquissar o antigues construccions, i diverses especies de coleòpters que s’amaguen amb facilitat entre els intersticis de la pedra volcànica.
Les abelles les troben de varies classes, i com que tenen abundor de flor, en algun indret podeu trobar “bucs” o “ruscos” aprofitant-se per l’obtenció de mel.
Els aràcnids hi son presents tant a nivell de terra com fer teranyines entre el ramatge de les plantes, les papallones volen gaire be tot l’any, llagastes de diferents classes, cigales cantant a les alzines, mosques de diverses especies, i en general de les varietats que podem observar per la zona.
Destacar dues especies diferents, però abundoses per causa de la naturalesa del sòl (pedres); son els escorpins que poden amagar-se molt be en les pedres de les zones assolellades, i d’altre els cargols en les zones mes ombrívoles i humides ja que tenen abundor d’herbes, també llimacs en els marges dels recs del fons del cràter.
A nivell de terra, i de més embalum, en els recs i zones humides la salamandra, el tritó i el tòtil, i tots tres en regressió ja que cada vegada és més sec i a l’indret de la Font del Gat es passa llargues temporades sense rajar. Granotes, gripaus i reinetes les trobarem amb facilitat segons l’època de l’any; així com serps rosses i verdes, marietes llangardaixos, dragons i sargantanes. Tots tenen de molt bon encauar-se entre mig de les pedres.
Entre els animals de pel o mamífers, destacar i cada cop més el senglar, la seva estada és omnipresent amb les petjades i barrigalls que es veuen a qualsevol indret, també son presents per la facilitat que tenen de fer caus, el teixó, la guilla, la mostela i el gat mesquer; per dalt dels arbres podem veure l’esquirol, i si no el veiem podem trobar les pinyes menjades. A nivell de més petits les rates i ratolins, el talp en el camps i l’eriçó furgant entre les fulles del bosc.
Per dalt del cel podem veure volar gaigs i garses, pinsans i mallerengues, merles, algun tord i alguna griva, reientincs, perdius, pardals, pigots, algun faisà, òlibes, mussols i gamarussos, rossinyols, puputs, orenetes, abellerols, tórtores, guatlles, tudons i raspinells,etc; segur que es poden veure altres ocells, ja que degut al canvi climàtic hi ha varietats que fins ara no passaven, o no s’aturaven, i a comptar d’ara ho faran; i al revés alguns que son habituals poden esser més escassos.
Aquesta relació no és exhaustiva, son els que podem veure o trobar amb més facilitat, algunes especies hi viuen tot l’any i nien, altres només ho son de temporada; tot i això diferents grups de recerca i persones que s’hi ha dedicat a un estudi parlen d’avisaments de més especies que les ressenyades, però la baixa freqüència d’avisaments fa que no creiem que siguin prou representatius com per anotar-los; l’haver vist una àliga marcenca o unes cigonyes, fet ben casual, només és un indicatiu de que el clima està canviant.
Cal fer un comentari per la relació que hi ha entre la naturalesa del sòl, el tipus de vegetació, els animals inferiors i els superiors, en el sentit de que és una cadena molt ben trenada. El tipus de sòl, amb les facilitats que dona per fer-hi cavitats, determina que un tipus d’animals tinguin més facilitat per establir-se que d’altres, a l’hora que fa que la vegetació sigui la que és. Llavors la dependència dels insectes amb la facilitat de tenir-hi medis de vida fa que en hi hagi més abundor de un determinat tipus, que a l’hora porten darrera seu que alguns rosegadors s’hi trobin be, i darrera segueixen els ocells que tenen abundor d’insectes o de rosegadors per menjar, o de facilitat (per la vegetació) de fer nius; és la cadena tròfica en que uns depenen  d’altres per viure. El cas més evident el trobem em amb els senglars: segur que per causa de un augment generalitzat arreu de Catalunya, a la Crosa també en hi haurien més; però l’abundor de blat de moro fa que  s’hi trobin be: tenen menjar i en algun indret punts de frescada per barrigar i sorrejar-se.
Pels que vulguin observar una bona representació de la fauna a la Crosa els recomanem que facin guaita pels verals de la Font del Gat, tant a l’estiu en dies calorosos, com al hivern en època de gelades;  el fet de que hi hagi un biot amb aigua fa que gairebé tota la fauna hi faci un vol tant de dia com de nit, segons el tipus. L’abundor de cartutxos buits de caçadors n’és prova fefaent.
També cal fer una consideració zoològica: a la Crosa hi ha una alta varietat d’animalons invertebrats per causa de la facilitat per viure entre els espais que deixen els grans de tosquija; però la varietat d’invertebrats (aus, mamífers i rèptils) és menor: per una banda a causa de l’activitat humana, d’altre que és una extensió reduïda per esser prou significativa, i també per la manca de superfícies d’aigua.

 

CAT: Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-lo. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc seran instal·lades. // EN: We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. // FR: Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et votre expérience lors de son utilisation. Les cookies utilisés pour l'opération essentielle du site ont déjà été fixés. // ES: Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se instalarán. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information