Get Adobe Flash player

Propostes de futur

El futur de La Crosa passa per l’aplicació del Pla de Protecció i la creació de un òrgan gestor de totes les activitats, accions i actuacions que es donin en aquest espai. Per això es necessita una voluntat política ferma i decidida, tant per pressionar a les administracions superiors, com per el programa d’actuació que pot esser de una certa durada, per tant no cal pot pensar en períodes de 4 anys.
Paral•lelament amb l’aplicació del Pla, cal que cada Entitat amb incidència  a La Crosa, faci la dotació econòmica adient en els seus pressupostos per poder disposar de personal de gestió, control i vigilància, i poder afrontar les actuacions previstes.
Creació de un espai o local en que es pugi recollir, arxivar i mostrar tota la informació que ara és dispersa, que actuï com a Centre d’Interpretació de La Crosa, centralitzant, controlant i donant suport a les activitats escolars tant de grau bàsic, com mig i universitari. A l’hora hauria d’esser un centre que donés informació als veïns referent a les accions que els afecten o podrien afectar-los en un futur.
Tenir coneixement de la planificació i aplicació de la política agrària i forestal, incidint en la redacció i controlant-ne la part que pogués correspondre, impulsar i participar en una Agrupació de Defensa Forestal de la zona (actualment mancada d’aquest ens) ja que d’incidència del canvi climàtic cada cop fa més necessària.
Adequació de Sant Llop com a torre de guaita o mirador, construcció de nous punts al turó de Can Boades i en el bosquet que està situat en el llavi del volcà  petit, just a dins del cràter. Salvaguardar la Bomba d’en Sagrera, al poble de Sant Dalmai, com a mostra d’utilització popular de la pedra tosca.
Netejar, senyalitzar, habilitar camins, posar cartells explicatius, i deixar ben polit el sector de la Font del Gat, fent tornar a rajar el canyo d’omplir el safareig. L’importància d’aquesta zona demana fer-hi un punt d’interpretació.
Habilitar, gestionar i tenir cura d’espais per lleure i aparcament, per tenir una actuació dissuasòria del trànsit rodat a la zona, aprofitar i habilitar Can Torravellaner, o altres zones que pugin quedar en desús amb la correcció del traçat de la GI-533,  l’antiga pedrera de Can Boades, i d’altres que pugin sortir.   
Complicitat i connexió entre activitats econòmiques de restauració i turisme per dur a la pràctica campanyes especifiques: donar suport a les activitats locals de tota mena, especialment a les destinades a la recuperació del patrimoni cultural i natural. S’ha de tenir molt present que gairebé la totalitat dels propietaris i habitants del pobles veïns sempre han tingut interès per La Crosa
En definitiva: cal tenir ganes d fer coses, pensant en llarga volada i no en els rèdits electorals que poden obtenir-se per un o altre grup polític en les campanyes que cíclicament ens afecten.

 

CAT: Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-lo. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc seran instal·lades. // EN: We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. // FR: Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et votre expérience lors de son utilisation. Les cookies utilisés pour l'opération essentielle du site ont déjà été fixés. // ES: Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se instalarán. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information